Kancelaria udziela porad prawnych także on-line

Obszary działalności

Organizacje pozarządowe

Zakładanie i likwidacja. Statuty i regulaminy. Bieżąca obsługa prawna. Szkolenia dla wolontariuszy.

Klienci indywidualni

Prawa pracowników. Mobbing i dyskryminacja w każdym obszarze życia. Prawo rodzinne. Najem lokali.

Przedsiębiorcy

Spory sądowe. Zakładanie spółek. Sporządzanie i opiniowanie umów. Prawo pracy oraz bezpieczeństwo i higiena pracy.

Prawna ochrona zwierząt

Reprezentacja fundacji i stowarzyszeń w procesach o znęcanie się nad zwierzętami oraz w postępowaniach o czasowe odebranie zwierząt.

Odszkodowania

Szkody osobowe, błędy medyczne, szkody rzeczowe, szkody na pojazdach, koszty najmu pojazdów zastęczych. Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej.

Windykacja

Negocjacje z dłużnikami, spory sądowe, postępowania egzekucyjne. Dochodzenie należności od członków zarządów spółek z o.o.

Pomoc prawna cudzoziemcom / юридична допомога іноземцям

Legalizacja pobytu i pracy - kompleksowa pomoc w zakresie składania wniosków oraz nadzór nad postępowaniem.
Pomoc w uzupełnianiu braków formalnych wniosków.
Przyśpieszanie postępowań będących w toku.
Rekompensaty pieniężne za przewlekłe prowadzenie postępowań przez Wojewodów na terenie całej Polski.
Pomoc w przypadku decyzji o deportacji - odwołania i skracanie okresu deportacji.

O mnie

 

Absolwentka studiów prawniczych oraz studiów podyplomowych na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy. Radczyni prawna zrzeszona w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu oraz członkini Komisji ds. Praw Człowieka i Praworządności przy OIRP we Wrocławiu.

Świadczę pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, takich jak fundacje i stowarzyszenia. 
 
W zakres moich usług wchodzi prowadzenie negocjacji w sprawach ważnych dla moich Klientów, opiniowanie i sporządzanie umów i innych dokumentów, a także reprezentacja w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych oraz przed urzędami.
 
Wolny czas najchętniej spędzam w naturze. Uwielbiam piesze wędrówki i narciarstwo biegowe. 
 
 
 
fot. Jakub Ostrowski Photography

Prawna ochrona zwierząt

Zdjęcie pochodzi ze strony https://andrewskowron.org i przedstawia lisa srebrnego, utrzymywnego na jednej z ferm lisów w Polsce.
Uważam, że pomoc słabszym wpisuje się w zawód radcy prawnego, dlatego od 2015 r. reprezentuję Stowarzyszenie „Otwarte Klatki” – będące jedną z najprężniej działających organizacji pozarządowych – w procesach karnych o znęcanie się nad zwierzętami. Przeprowadzam także szkolenia z zakresu prawa dla wolontariuszy. Dzięki tej pracy poznałam wiele ciekawych osób o wielkich sercach i otwartych umysłach, które nieustannie mnie inspirują. 
 
Od lutego 2020 r. jestem członkinią Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach we Wrocławiu przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda przy Polskiej Akademii Nauk, gdzie analizuję wnioski podmiotów ubiegających się o zgodę na przeprowadzenie doświadczeń na zwierzętach.

Zaufali mi

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Angeliki Kimbort

ul. Powstańców Śląskich 5, lok. 705

53-332 Wrocław

tel. +48 530 622 228

radca@kancelariakimbort.pl

NIP 8862819989

rachunek bankowy: 18 1020 3017 0000 2202 0521 5845