Kancelaria udziela porad prawnych także on-line

Obszary działalności

Organizacje pozarządowe

Zakładanie i likwidacja. Statuty i regulaminy. Bieżąca obsługa prawna. Szkolenia dla wolontariuszy.

Klienci indywidualni

Prawa pracowników. Mobbing i dyskryminacja w każdym obszarze życia. Prawo rodzinne. Najem lokali.

Przedsiębiorcy

Spory sądowe. Sporządzanie i opiniowanie umów. Prawo pracy oraz bezpieczeństwo i higiena pracy.

Prawna ochrona zwierząt

Reprezentacja fundacji i stowarzyszeń w procesach o znęcanie się nad zwierzętami oraz w postępowaniach o czasowe odebranie zwierząt.

Odszkodowania

Szkody osobowe, błędy medyczne, szkody rzeczowe, szkody na pojazdach, koszty najmu pojazdów zastęczych. Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej.

Windykacja

Negocjacje z dłużnikami, spory sądowe, postępowania egzekucyjne. Dochodzenie należności od członków zarządów spółek z o.o.

Rękojmia za wady zwierząt rasowych

Doradztwo w zakresie sposobu i podstaw dochodzenia należności z tytułu zakupu zwierzęcia obciążonego wadami.
Odszkodowanie w związku z kosztami leczenia chorego pupila.

Rozstanie a zwierzęta

Doradztwo w zakresie opieki nad zwierzętami w przypadku zakończenia związku jego opiekunów.

Związki partnerskie

Oferta skierowana do osób, które nie mogą lub nie chcą zawrzeć związku małżeńskiego, ale chciałyby zadbać o sprawy życia codziennego i zabezpieczyć interesy majątkowe swoje i partnera_ki.

Pomoc prawna cudzoziemcom юридична допомога іноземцям

Legalizacja pobytu i pracy - pomoc w uzyskaniu karty pobytu.
Uzupełnianie braków formalnych wniosków składanych samodzielnie przez cudzoziemców.
Przyśpieszanie postępowań będących w toku.
Rekompensaty pieniężne za przewlekłe prowadzenie postępowań przez wojewodów na terenie całej Polski.
Odwołania od decyzji o deportacji i skracanie okresu deportacji.

O mnie

Absolwentka studiów prawniczych oraz studiów podyplomowych na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy. Radczyni prawna zrzeszona w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu oraz członkini Komisji ds. Praw Człowieka i Praworządności przy OIRP we Wrocławiu. Laureatka nagrody „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” oraz wyróżnienia w plebiscycie „Wrocławskie Serce Dla Zwierząt” w 2022 r.

Świadczę pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, w szczególności niosących pomoc zwierzętom.
 
W zakres moich usług wchodzi prowadzenie negocjacji w sprawach ważnych dla moich Klientów, opiniowanie i sporządzanie umów i innych dokumentów, a także reprezentacja w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych oraz przed urzędami.
 
Wolny czas najchętniej spędzam w naturze. Jestem opiekunką psa Łasiego.
 
 
 

Prawna ochrona zwierząt

Zdjęcie pochodzi ze strony https://andrewskowron.org i przedstawia lisa srebrnego, utrzymywnego na jednej z ferm lisów w Polsce.
Od 2015 r. reprezentuję Stowarzyszenie „Otwarte Klatki” – będące jedną z najprężniej działających organizacji prozwierzęcych – w procesach karnych o znęcanie się nad zwierzętami.
 
Współpracuję także z innymi organizacjami oraz przeprowadzam szkolenia z zakresu prawa dla wolontariuszy.
 
Od lutego 2020 r. jestem członkinią Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach we Wrocławiu przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda przy Polskiej Akademii Nauk, gdzie analizuję wnioski podmiotów ubiegających się o zgodę na przeprowadzenie doświadczeń na zwierzętach.
 
Biorę udział w pracach legislacyjnych z zakresu prawnej ochrony zwierząt. Jestem współautorką projektu ustawy o zakazie hodowli zwierząt na futra.
 
Masz pomysł na wspólne działania? Napisz do mnie!
 

Zaufali mi

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Angeliki Kimbort

Staniszów 83, 58-500 Jelenia Góra

tel. +48 530 622 228

biuro@kancelariakimbort.pl

NIP 8862819989

rachunek bankowy: 18 1020 3017 0000 2202 0521 5845