Non classé

Prawa zwierząt w czasie zimy

Jak zadbać o zwierzęta podwórkowe w czasie zimy? Co na ten temat mówią przepisy?

Co dalej ze zwierzętami wykorzystywanymi w doświadczeniach?

Co znalazło się w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (druk 1454)? Jak przebiegło pierwsze czytanie projektu w dniu 14 września 2021 r.? Zapraszam do lektury!