Wyrok w sprawie niehumanitarnego uśmiercania karpi

Zapadł prawomocny wyrok w sprawie sprzedawcy karpi z Pszczyny.

6 października 2023 r. zakończyła się sprawa przeciwko sprzedawcy karpi, który w 2022 r. w Pszczynie uśmiercał ryby w niehumanitarny sposób: żywe wciąż ryby chwytał za skrzela, rozcinał im brzuchy i obcinał płetwy.

Przed uśmierceniem utrzymywał je bez wody.

Sąd I instancji skazał go na karę ograniczenia wolności poprzez wykonywanie pracy społecznie użytecznej przez okres 5 miesięcy w wymiarze 24 godzin miesięcznie oraz zasądził 2000 zł nawiązki na rzecz organizacji prozwierzęcej.

Od wyroku tego wniesiono dwie apelacje.

Oskarżony żądał złagodzenia kary i zamiany prac społecznych na grzywnę. Stowarzyszenie Otwarte Klatki, które w sprawie były oskarżycielem posiłkowym, żądały orzeczenia dodatkowo wobec sprzedawcy środka karnego w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą żywych ryb.

Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił obie apelacje.

Sąd ten wskazał, że ryby to żywe istoty, a oskarżony naruszył zasady postępowania z nimi, czego nie można usprawiedliwiać tradycją jedzenia ryb w okresie świątecznym. Jednak w ocenie tego sądu oskarżony zasługuje na danie mu szansy, a orzeczenie zakazu sprzedaży ryb byłoby reakcją zbyt surową.

Prokuratura nie poparła naszej apelacji, ale jednocześnie sprzeciwiła się złagodzeniu kary.

To bardzo ważny wyrok, bowiem jeden z nielicznych dotyczących ryb.

Jest wyraźnym sygnałem, że ryby podlegają ochronie prawnej i nie można postępować z nimi w dowolny sposób, jakby były przedmiotami, zwykłym towarem.

Orzeczenia:

  • wyrok Sądu Rejonowego w Pszczynie II Wydział Karny z dnia 2.06.2023 r., sygn. akt II K 183/23,
  • wyrok Sąd Okręgowy w Katowicach VII Wydział Karny Odwoławczy z dnia 6.10.2023r., sygn. akt VII K 689/23W sprawie reprezentowałam Stowarzyszenie Otwarte Klatki.

***

O tej sprawie, a także innych prowadzonych przeze mnie sprawach można przeczytać także na profilu Łapa Sprawiedliwości na Instagramie, gdzie w prosty sposób staram się opowiadać o prowadzonych sprawach i prawach zwierząt.

Dziękuję za czas poświecony na lekturę arytukułu. Temat budzi wiele emocji, ale zapraszam do kulturalnego komentowania. Niech nasze oburzenie pracuje na rzecz zwierząt. Nie marnujmy energii na hejt.

Radca prawny Angelika Kimbort

prawnikzwierząt #prawazwierząt #kancelariajeleniagóra #kancelariawrocław